Nguyễn Thương Hoàng

Teamleader, Rever

  • Văn phòng:

    Nguyễn Văn Linh

  • Học vấn:

    Hutech

Giới thiệu

Là một người có nhiệt huyết trong ngành môi giới bất đống sản. Mong muốn đem lại giá trị thiết thực và sự hài lòng đến với tất cả khách hàng. Không chỉ đem lại giá trị về kinh tế, mà còn đem lại giá trị của sự hài lòng.

Giới thiệu

Là một người có nhiệt huyết trong ngành môi giới bất đống sản. Mong muốn đem lại giá trị thiết thực và sự hài lòng đến với tất cả khách hàng. Không chỉ đem lại giá trị về kinh tế, mà còn đem lại giá trị của sự hài lòng.

GỌI NGAY:

0382 389 797